• Regulamin

Regulamin serwisu internetowego www.optimanarzedzia.pl
 
1. Właścicielem serwisu www.optimanarzedzia.pl jest:
Firma Handlowo Usługowa OPTIMA S.C
Krzysztof i Dariusz Maślany
ul. Okrężna 2B 78-600 Wałcz
NIP 765-165-74-95,
REGON  320397627
 
Oferta
 
2. Serwis www.optimanarzedzia.pl umożliwia składanie zamówień na wybrane towary będące w ofercie Optima s.c.
3. Ceny towarów prezentowanych w serwisie www.optimanarzedzia.pl podane są w złotych polskich, zawierają podatek VAT. Optima s.c. zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych bądź wprowadzania w nich zmian.
4. W przypadku wyprzedaży oraz sprzedaży promocyjnej, w której dostępna jest ograniczona liczba towarów, realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży. W przypadku wyczerpania w/w asortymentu zamawiający zostanie powiadomiony drogą mailową lub telefonicznie.
5. Użyte w serwisie www.optimanarzedzia.pl nazwy produktów, marek oraz znaki graficzne są własnością producentów i prezentowane są w celach informacyjnych.
6. Opisy i zdjęcia produktów pochodzą od producentów lub zostały utworzone przez Optima s.c. i są prezentowane w celach informacyjnych.

Procedura składania i realizacji zamówień
 
7. Podstawowym warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe wypełnienie i przesłanie formularza zawierającego dane niezbędne do realizacji zamówienia.
8. Dane niezbędne do poprawnej realizacji zamówienia, to oprócz wybranych towarów i ich ilości, także: - imię i nazwisko i/lub nazwa firmy, dane kontaktowe i adresowe zamawiającego oraz wybranie sposobu transportu lub odbioru towaru i wybranie sposobu płatności.
9. W przypadku niepełnych lub błędnych danych Klient może zostać poproszony o ponowne przesłanie danych adresowych.
10. Otrzymanie przez Optima s.c. zamówienia złożonego przez Klienta będzie potwierdzane drogą mailową lub telefoniczną.
11. Zamówione towary zostaną dostarczone na adres podany w zamówieniu lub przygotowane do odbioru osobistego we wskazanym przez Klienta punkcie sprzedaży PGN, w zależności od wybranej przez Klienta opcji.
12. Czas realizacji zamówienia wynosi 1-7 dni roboczych w zależności od dostępności zamówionych towarów. W przypadku spodziewanego wydłużenia czasu realizacji lub braku części towarów objętych zamówieniem Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia).
13. Termin otrzymania przesyłki = czas realizacji + przewidywany czas dostawy.

14. Optima s.c. realizuje dostawy na terenie całego kraju. Koszty przesyłki i czas dostawy uzależniony jest od wybranej przez Klienta formy dostawy oraz wartości zamówienia i rodzaju zamówionych produktów.
a) Uwaga! W przypadku przesyłek niewymiarowych lub o wadze powyżej 30 kg zastrzegamy sobie możliwość zmiany ceny transportu po uzgodnieniu z Klientem
b) Uwaga!
W przypadku niektórych towarów nie jest możliwa wysyłka, można je odebrać wyłącznie w sklepie Optima s.c.
 
15. Klient ma do wyboru niżej wymienione formy płatności:
Przelew z odroczonym terminem płatności (kredyt kupiecki) - forma dostępna dla stałych klientów Optima s.c.
 
Przedpłata na konto Optima s.c.
Warunkiem przesłania towaru jest otrzymanie przelewu przez Optima s.c.
 
Pobranie - czyli opłacenie przesyłki przy odbiorze prosto do rąk kuriera dostarczającego przesyłkę. Opłata za tę formę płatności (5 zł netto) zostanie automatycznie doliczona do wartości zamówienia
 
Gotówka - forma płatności dostępna tylko przy odbiorze osobistym w punkcie sprzedaży Optima s.c.
 
Płatność kartą, e-przelewem za pośrednictwem serwisu PAYU.PL
16. Klient może usunąć zamówienie lub wprowadzić zmiany w zamówieniu do momentu przesłania go do Optima s.c.
 
Zwroty - możliwość odstąpienia od umowy
 
17. Możliwość odstąpienia od umowy dotyczy konsumentów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964r. nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami). Konsument ma prawo zwrotu towaru zamówionego za pośrednictwem serwisu www.optimanarzedzia.pl bez podania przyczyny w terminie 10 dni od otrzymania przesyłki zgodnie z przepisami  ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000r. nr 22, poz. 271 z późniejszymi zmianami).
Zwracane towary muszą być kompletne i nie mogą nosić śladów użytkowania.
Zwroty od Przedsiębiorstw przyjmowane będą tylko po uzgodnieniu z Optima s.c.
18. W celu dokonania zwrotu niezbędne jest skontaktowanie się z www.optimanarzedzia.pl drogą e-mailową: skleponline@optimawalcz.pl
19. Zwracany towar należy odsyłać razem z otrzymanym wraz z nim dowodem sprzedaży.
20. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży pieniądze zostaną zwrócone w ciągu 7 dni roboczych od wpływu zwracanego towaru do Optima s.c., przelewem bankowym na konto wskazane przez klienta lub przekazem pocztowym na adres wskazany w zamówieniu. Koszt odesłania towaru nie podlega zwrotowi.
 
Gwarancja i reklamacje
 
21. W przypadku wad jakościowych zakupionych towarów lub niezgodności towaru z umową reklamacje rozpatrywane są na warunkach ustalonych przez producenta reklamowanego towaru oraz zgodnie z przepisami:
- ustawy z dnia 27 lipca 2002r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2002r. nr 141, poz. 1176 z późniejszymi zmianami)
- ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964r. nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami).
 
Ochrona danych osobowych

22. Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i ich swobodnym przepływem (RODO) informuję, że:
·         Administratorem Pana / Pani danych jest  Optima s.c., 78-600 Wałcz, ul. Okrężna 2B
·         Pana / Pani dane będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji zamówień (na podstawie art. 6 ust. 1 c RODO) oraz do przesyłania informacji handlowych po wyrażeniu na to dodatkowej zgody przez Klienta (na podstawie art. 6 ust. 1 a RODO)
·         Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy przepisów oraz podmiotom, którym Administrator powierzył dane do przetwarzania;
·        Dane osobowe będą / nie będą transferowane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej
·         Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania zamówienia, natomiast w zakresie przesyłania informacji handlowych – do czasu cofnięcia przez Pania /Pania zgody;
·         Przysługuje Panu/Pani prawo:
 
dostępu do treści danych oraz ich poprawiania, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych, o ile wynika to z przepisów;
o    do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie danych zwykłych (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) lub szczególnej kategorii (art. 9 ust. 2 lit. a) RODO),
o    do wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
·         Podanie danych jest wymagane do zawarcia umowy oraz dobrowolne, ale niezbędne do otrzymywania informacji handlowych;
·         Pana/Pani dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie dotyczyło jedynie przedstawienia dodatkowych produktów, którymi mógłby Pan / mogłaby Pani być zainteresowana, co nie będzie rodziło żadnych negatywnych konsekwencji dla Pana/Pani osoby.
 
Pozostałe warunki
 
28. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a Optima s.c. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje przez wydrukowanie i przekazanie klientowi wraz z przesyłką paragonu lub faktury VAT.
29. Optima s.c. zastrzega sobie możliwość odmowy zrealizowania zamówienia z uwagi na wyczerpanie się zapasu magazynu towaru lub w przypadku gdy cena towaru prezentowana w ofercie jest wynikiem pomyłki lub działania osób trzecich, wówczas kwota opłacona przez Klienta zostanie zwrócona na konto Klienta w terminie 3 dni roboczych.
30. Złożenie zamówienia za pośrednictwem serwisu www.optimanarzedzia.pl oznacza zaakceptowanie postanowień niniejszego regulaminu.
31. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy Kodeksu cywilnego.
32. Uwagi i korespondencję prosimy kierować na adres:

Optima s.c.
78-600 Wałcz, ul.Okrężna 2B,
lub: skleponline@optimawalcz.pl