• Zwroty i reklamacje

Dziękujemy za zakup na portalu optimanarzedzia.pl. Właścicielem i jedynym administratorem portalu jest Firma Handlowo-Usługowa "Optima" s.c. z siedzibą w Wałczu 78-600  ul. Okrężna 2B

Pamiętaj, aby sprawdzić stan przesyłki przy odbiorze. W przypadku uszkodzonego w jakikolwiek sposób opakowania sugerujemy weryfikację przesyłki w obecności kuriera. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia lub zdekompletowania przesyłki należy sporządzić w obecności kuriera protokół szkody, by ułatwić ustalenie przyczyn uszkodzenia towaru lub niekompletności dostawy.

Jeśli z jakiegoś powodu towar nie spełnia Twoich oczekiwań skorzystaj z możliwości zwrotu towaru bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty zakupu.

Wymiana towaru – wymiana towaru odbywa się na zasadzie zwrotu zakupionego towaru i zamówieniu nowego. Postępuj zgodnie z wytycznymi „zwrot towaru”.

Zwrot towarów – możliwość odstąpienia od umowy

 1. Możliwość odstąpienia od umowy dotyczy konsumentów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964r. nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami). Konsument ma prawo zwrotu towaru zamówionego za pośrednictwem sklepu  optimanarzedzia.pl bez podania przyczyny w terminie 30 dni od otrzymania przesyłki zgodnie z przepisami ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000r. nr 22, poz. 271 z późniejszymi zmianami).

 2. Zwracane towary muszą być kompletne i nie mogą nosić śladów użytkowania.

 3. W celu dokonania zwrotu niezbędne jest wypełnienie formularza zwrotu towaru, dostępnego na stronie Sklepu w zakładce „Reklamacje i zwroty” i przesłanie wypełnionego drogą e-mailową na adresskleponline@optimawalcz.pl lub dołączenie do zwracanej przesyłki wraz z dowodem zakupu.

 4. O dalszym postępowaniu Klient jest informowany za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie.

 5. Zwracany towar należy odesłać razem wraz wraz z wypełnionym formularzem zwrotu oraz dowodem sprzedaży na adres: Firma Handlowo-Usługowa "Optima" s.c. z siedzibą w Wałczu 78-600  ul. Okrężna 2B

 6. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży pieniądze zostaną zwrócone w ciągu 7 dni roboczych od wpływu zwracanego towaru do Optima s.c., przelewem bankowym na konto wskazane przez klienta lub przekazem pocztowym na adres wskazany w zamówieniu. Koszt odesłania towaru nie podlega zwrotowi.

 7. Przed wysyłką należy właściwie zabezpieczyć i spakować zwracany towar z uwzględnieniem rodzaju i gabarytu, wysyłanego towaru.

Gwarancja i reklamacje

DLA KONSUMENTÓW

 1. W przypadku wad jakościowych zakupionych towarów lub niezgodności towaru z umową reklamacje rozpatrywane są na warunkach ustalonych przez producenta reklamowanego towaru oraz zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 lipca 2002r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2002r. nr 141, poz. 1176 z późniejszymi zmianami), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964r. nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami).

 2. Sklep  optimanarzedzia.pl nie udziela gwarancji sprzedawanych przez siebie towarów. Gwarancji udzielają producenci towarów lub ich autoryzowani dystrybutorzy. Jeśli do zakupionego towaru została dołączona karta gwarancyjna, należy postępować z godnie z warunkami gwarancji w niej zawartymi oraz we wskazanej w karcie sieci serwisowej.

 3. Firma Handlowo-Usługowa "Optima" s.c., właściciel sklepu optimanarzedzia.pl jest autoryzowanym i certyfikowanym dystrybutorem i serwisem. W ramach gwarancji naprawisz u nas urządzenia marki: Makita, Hikoki, Stayer, Elektromaschinen, Karcher, Stiga, Stihl, Master, Altrad-Belle oraz Lincoln Electric Bester.

Gwarancja i reklamacje

DLA FIRM

 1. Sklep  optimanarzedzia.pl  nie udziela gwarancji sprzedawanych przez siebie towarów. Gwarancji udzielają producenci towarów lub ich autoryzowani dystrybutorzy. Jeśli do zakupionego towaru została dołączona karta gwarancyjna, należy postępować z godnie z warunkami gwarancji w niej zawartymi oraz we wskazanej w karcie sieci serwisowej.

 2. W przypadku wad jakościowych zakupionych towarów lub niezgodności towaru z umową reklamacje rozpatrywane są na warunkach ustalonych przez producenta reklamowanego towaru oraz zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 lipca 2002r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2002r. nr 141, poz. 1176 z późniejszymi zmianami), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964r. nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami).

 3. Przy odbiorze przesyłki są Państwo zobligowani do sprawdzenia stanu przesyłki. W przypadku uszkodzonego w jakikolwiek sposób opakowania przesyłki należy w obecności kuriera sporządzić protokół szkody. Jeśli pakowanie przesyłki nie budziło zastrzeżeńa mimo to okazało się, że przesyłka jest uszkodzona lub niekompletna zobligowani są Państwo w ciągu dni od dnia odbioru przesyłki, poinformować kuriera, celem sporządzenia protokołu. Odstąpienie od ww. czynności uprawnia Optima s.c. do odmowy uznania reklamacji.

 4. W celu dokonania zwrotu niezbędne jest wypełnienie formularza „zgłoszenie reklamacji”, dostępnego na stronie Sklepu w zakładce „Reklamacje i zwroty” i przesłanie wypełnionego drogą e-mailową na adresskleponline@optimawalcz.pl lub przekazanie wraz z dowodem zakupu  kurierowi wraz z przesyłką i dowodem zakupu.